صورتجلسه ( پنجاه و ششم ) مورخ 98/09/24 - شورای اسلامی شهر بابلسر-
شورای اسلامی شهر بابلسر

جزییات خبر

1398/09/24
صورتجلسه ( پنجاه و ششم ) مورخ 98/09/24
  • دستور کار جلسه:

    بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1- نامه شورایاری محله کاظم آباد درخصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه مبنی بر مشکلات عمرانی محل قرائت و جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردید.

2- نامه ساکنین کوچه پاسداران 44 درخصوص شکایت از همسایه در مورد عدم رعایت عقب نشینی قرائت و جهت بررسی به شهرداری محترم ارجاع گردید.

3- نامه انجمن صنفی انبوه سازان مسکن بابلسر درخصوص درخواست جلسه حضوری با اعضای شورای اسلامی شهر قرائت و زمانی برای برگزاری نشست تعیین گردید .

4- نامه آقای ایمان قلی نیا وکیل دادگستری درخصوص درخواست مساعدت جهت پرداخت طلب درمورد پرونده موکلین خود از شهرداری قرائت و جهت بررسی به شهرداری محترم ارجاع گردید.

5- نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا... سپاه بابلسر درخصوص برگزاری یادواره 120 شهید حوزه سرزمین در 7 آذر ماه قرائت و جهت مساعدت به شهرداری محترم ارجاع گردید.

6- نامه رئیس محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری بابلسر درخصوص پروژه ساماندهی سواحل بابلسر قرائت و جهت اصلاح طرح حسب مصوب شورای اسلامی درمورد کاهش ارتفاع دیواره به شهرداری محترم ارجاع گردید.

7- با شهرداری مکاتبه تا بمناسبت روز دانشجو ، شنبه مورخ 98/09/16 بنرهایی در دانشگاه مازندران ، میدان بسیج و ایستگاه صلواتی در پردیس دانشگاه مازندران نصب و برقرار گردد.

8- حسب هماهنگی های قبلی جلسه ای با حضور هیئت مدیره بازار روز قدیم تشکیل و اعضای هیئت مدیره بازار روز مشکلات بازار اعم از آب، سرویس بهداشتی، تجهیزات آتش نشانی، نماز خانه و ساماندهی قسمت سوم بازار خصوصاً دستفروشان را بیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر نیز قول همکاری را دادند.

9- پیشنهاد گردید درخصوص ساخت پناهگاه جهت جمع آوری عقیم سازی و نگهداری سگ های بدون صاحب در سطح شهر با شهرداری جهت مساعدت در ساخت پناهگاه مکاتبه گردد.

10- نامه شماره 86/42/93888 مورخ 98/09/23 استانداری محترم درخصوص طراحی نشان و نماد شوراها در سطوح پنج گانه قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11- نامه حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان ( عج ) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ورزشی بومی محلی قرائت و جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردید.

12- نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص استقرار و جابجایی شناور های صیادی از زیر پل چهارم بابلسر قرائت و طی بررسی های انجام شده شهرداری، پل ارتفاع مناسبی دارد و پیشنهاد گردید مذاکره ای با آقای دهقان در محل شورا صورت گیرد.

13- نامه شورایاری محله شهدا محله درخصوص مشکلات عمرانی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14- نامه اهالی و ساکنین خیابان بسیج 7 درخصوص مشکلاتی که توسط یکی از افراد که با تخلیه کردن نخاله و خاک در کوچه ایجاد مزاحمت گردیده قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

15- نامه اهالی و ساکنین محله چمران کوچه چمران 33 درخصوص دریچه اگو که در ملک شخصی آقای غلامرضازاده قرار دارد و مشکلاتی ایجاد گردیده قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

16- نامه شماره 98/20/13694 مورخ 98/09/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/13129 مورخ 98/09/13 فی ما بین حسب هماهنگی های قبلی جلسه ای با حضور هیئت مدیره بازار روز قدیم تشکیل و اعضای هیئت مدیره بازار روز مشکلات بازار اعم از آب، سرویس بهداشتی، تجهیزات آتش نشانی، نماز خانه و ساماندهی قسمت سوم بازار خصوصاً دستفروشان را بیان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر نیز قول همکاری را دادند.

9- پیشنهاد گردید درخصوص ساخت پناهگاه جهت جمع آوری عقیم سازی و نگهداری سگ های بدون صاحب در سطح شهر با شهرداری جهت مساعدت در ساخت پناهگاه مکاتبه گردد.

10- نامه شماره 86/42/93888 مورخ 98/09/23 استانداری محترم درخصوص طراحی نشان و نماد شوراها در سطوح پنج گانه قرائت و به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11- نامه حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان ( عج ) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ورزشی بومی محلی قرائت و جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردید.

12- نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص استقرار و جابجایی شناور های صیادی از زیر پل چهارم بابلسر قرائت و طی بررسی های انجام شده شهرداری، پل ارتفاع مناسبی دارد و پیشنهاد گردید مذاکره ای با آقای دهقان در محل شورا صورت گیرد.

13- نامه شورایاری محله شهدا محله درخصوص مشکلات عمرانی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14- نامه اهالی و ساکنین خیابان بسیج 7 درخصوص مشکلاتی که توسط یکی از افراد که با تخلیه کردن نخاله و خاک در کوچه ایجاد مزاحمت گردیده قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

15- نامه اهالی و ساکنین محله چمران کوچه چمران 33 درخصوص دریچه اگو که در ملک شخصی آقای غلامرضازاده قرار دارد و مشکلاتی ایجاد گردیده قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

16- نامه شماره 98/20/13694 مورخ 98/09/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/13129 مورخ 98/09/13 فی ما بین شهرداری با آقای حامد حبیب تبار مالک پلاک 1/25441 واقع در خیابان شهید اصغرزاده مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

17- نامه شماره 98/20/13696 مورخ 98/09/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات به شماره 98/20/13127 مورخ 98/09/13 فی ما بین شهرداری با آقای یحیی جعفری مالک پلاک ثبتی 1/28906/29011 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 3 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

18- نامه آقای میر ستار حجازیان در خصوص خروج آب از قسمت شرقی و غربی اگوی دوکلاف قرائت، موضوع جهت بررسی به کمیسیون عمران گردید.

  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 11/98/2/2446 مورخ 98/02/24 شهرداری محترم درخصوص واگذاری مازاد معبر به مساحت 21/49 متر مربع به قیمت کارشناسی روز به مالکین پلاک ثبتی 2/417 آقایان شعبانعلی و عباس آخوندی واقع در خیابان امام ضمن رعایت طرح تفصیلی و اصول شهر سازی و رعایت قوانین مربوطه موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

با توجه به نیاز شورای اسلامی شهر به تشکیل کمیسیون المان و مبلمان شهری جهت پیشبرد اهداف در  زیباسازی شهری، پس از رای گیری جهت تشکیل کمیسیون المان و مبلمان شهری با هفت رای موافق به تصویب رسید.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12082 مورخ 98/08/23 شهرداری محترم درخصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12019 مورخ 98/08/23 فی مابین شهرداری و آقایان مهدی عزیزیان و امیر نظام پور مالک پلاک ثبتی 1/2608 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با 4 رأی موافق و 3 رای مخالف تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/82080 مورخ 98/08/23 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12020 مورخ 98/08/23 فی مابین شهرداری و آقایان مهدی عزیزیان و امیر نظام پور مالک پلاک ثبتی 1/2546 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با 4 رأی موافق و 3 رای مخالف تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12404 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12303 مورخ 98/08/28 فی مابین شهرداری و آقایان حسن و عباس لطف پور مالکین پلاک ثبتی 1/3696 واقع در بلوار شریفی کوچه شهید خدادادی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12406 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12305 مورخ 98/08/28 فی مابین شهرداری و آقای بهروز حکیمی سهرابی و شرکا مالک پلاک ثبتی 3/1045 واقع در خیابان بابلسر به بابل مشتمل بر4 بند پس از مکاتبه با مراجعه ذیصلاح و اخذ استعلامات لازم، در صورت عدم نیاز سازمان های مربوطه، پس از تصویب در کمیته توسعه و زیربنایی استان و اخذ حقوق  شهرداری به طور کامل، موافقت می گردد.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12395 خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با 4 رأی موافق و 3 رای مخالف تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/82080 مورخ 98/08/23 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12020 مورخ 98/08/23 فی مابین شهرداری و آقایان مهدی عزیزیان و امیر نظام پور مالک پلاک ثبتی 1/2546 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با 4 رأی موافق و 3 رای مخالف تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12404 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12303 مورخ 98/08/28 فی مابین شهرداری و آقایان حسن و عباس لطف پور مالکین پلاک ثبتی 1/3696 واقع در بلوار شریفی کوچه شهید خدادادی مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12406 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12305 مورخ 98/08/28 فی مابین شهرداری و آقای بهروز حکیمی سهرابی و شرکا مالک پلاک ثبتی 3/1045 واقع در خیابان بابلسر به بابل مشتمل بر4 بند پس از مکاتبه با مراجعه ذیصلاح و اخذ استعلامات لازم، در صورت عدم نیاز سازمان های مربوطه، پس از تصویب در کمیته توسعه و زیربنایی استان و اخذ حقوق  شهرداری به طور کامل، موافقت می گردد.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12395 مورخ 98/08/30 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12304 مورخ 98/08/28 فی مابین شهرداری و آقای صمد مختاری مالک پلاک ثبتی 1/2583/2892 واقع در خیابان پاسداران پاسداران 26 مشتمل بر 6 بند موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه درخواست رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابلسر در خصوص  گرامیداشت هفته جهانی معلولین و درخواست استفاده معلولین از سینما شقایق بصورت رایگان با ارائه کارت معلولیت بمدت یک هفته قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده