شورای اسلامی شهر بابلسر

آخرین اخبار

نظرسنجی شورای اسلامی بابلسر

به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟

  • مبلمان و زیبا سازی شهری
  • ساخت امور زیربنایی شهر
  • تکمیل پروژه های شهری
  • توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
  • جذب سرمایه گذار

اعضای شورای شهر بابلسر

محجوب پروین-رییس شورا

سمت : رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر 

منصور رمضان نژاد-نائب رئیس

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر

صادق شفقت-عضو شورا

سمت : عضو شورای اسلامی شهر بابلسر

فاطمه بهار-عضو شورا

سمت : عضو شورای اسلامی شهر بابلسر

هوشیار خسوی-عضو شورا

سمت : عضو شورای اسلامی شهر بابلسر

دومان نوعی-عضو شورا

سمت :عضو شورای اسلامی شهر بابلسر

مسلم حسین زاده-سخنگو و منشی اول و خزانه دار

سمت : سخنگو و منشی اول و خزانه دار شورای اسلامی شهر بابلسر